Referencie

REFERENCIE – ELEKTROMONTÁŽE

 

Energetické silnoprúdové rozvody

 

LEDNICKÉ ROVNE, MANUPULAČNO EXPEDIČNÝ SKLAD DREVA  –  PREKLÁDKA VN 22kV PRÍPOJKY TS č.5214

 

ELEKTRICKÉ ROZVODY NN ,  AMFITEÁTER  DETVA

 

NAPÁJACIE ROZVODY NN  NÁMESTIA OBCE ĽUBIETOVÁ

 

TURZOVKA – PRELOŽKA VEDENIA  NN , ul.NÁDRAŽNÁ – ŠTÚROVA

 

ŽDIAR – PRELOŽKA STĹPOV VEDENIA  NN

 

SAD BREZNO – ELEKTRICKÁ  NN  PRÍPOJKA

 

NOVÉ NAPOJENIE PRIEMYSELNEJ ZÓNY , PRIEVIDZA , I.ETAPA

                                

Elektroinštalácie

 

ZŠ VLKANOVÁ, REKONŠTRUKCIA 1.NP A ADAPTÁCIA POJDU NA UČEBNE

 

ČOV   SLOVENKÁ ĽUPČA

 

NOVOSTAVBA TRŽNICE MESTA FIĽAKOVO

 

HRONEC – SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČOV

 

ZBERNÝ DVOR – OČOVÁ

 

SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁRKA , ZÁHORSKÁ BYSTRICA

REFERENCIE – OSVETLENIE

 

Modernizácia verejného osvetlenia

 

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE HALIČ

                                

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE DOLNÁ STREHOVÁ

 

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE HEĽPA

                  

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE VLKANOVÁ

                  

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE CINOBAŇA

                  

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE TUHÁR

 

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE TOČNICA

 

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE KALINOVO

 

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE PLIEŠOVCE

 

Verejné osvetlenie historických námestí miest a obcí

 

 

REKONŠTRUKCIA HURBANOVHO NÁMESTIA , BOJNICE

 

CENTRÁLNA ZÓNA – ČACHTICE

 

REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA , OBEC ĽUBIETOVÁ

 

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ ul. NÁMESTIE SNP A 1.MÁJA, PARTIZÁNSKE

                  

REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE  KLÁTOVA NOVÁ VES

                                                

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA – LADOMERSKÁ VIESKA

                    

PEŠIA ZÓNA UL. ANDREJA  HLINKU V  PRIEVIDZI

 

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY MESTA NEMŠOVÁ

 

 

Nasvietenie priechodov pre chodcov

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTE I/59 V PRIEŤAHU OBCOU UĽANKA

                                                                     

NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV V MESTE POPRAD

 

REKONŠTRUKCIA CESTY II/583 v k.ú. TERCHOVÁ

 

ŽDIAR 1/66 , RIEŠENIE BEZPEČNOSTI A NASVIETENIE VOZOVKY

 

BREZNO – OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV

 

ŽIAR NAD HRONOM , CYKLOTRASA – PRIEMYSELNÝ AREÁL

 

Priemyselné verejné osvetlenie

 

I/66  BREZNO – OBCHVAT

                   

ZMENA DOPRYVY V PRIEMYSELNOM PARKU V PRIEVIDZI                                                                                                                                              

                   

EUROPA  SHOPPING CENTER – ZVOLEN

PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA ULICE Ľ. ŠTÚRA VO ZVOLENE

 

CYKLISTICKÝ CHODNÍK   ESC – PODLAVICE, BANSKÁ BYSTRICA

 

TURZOVKA,  DOPRAVNÉ PREPOJENIE MK ul. NÁDRAŽNÁ – ŠTÚROVA

 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRIEMYSELNÉHO PARKU V ČADCI