ÚVOD

Poslaním spoločnosti MONDEX-electric, s.r.o. je poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby v elektrotechnickom odvetví.

Naši odborný pracovníci ponúkajú služby počínajúc poradenstvom, vypracovaním projektovej dokumentácie, realizácie diela až po odovzdanie užívateľovi a vykonania odborných skúšok a prehliadok vrátene vypracovanie odovzdávajúcej dokumentácie.

Na všetky zrealizované diela poskytujeme záručný a pozáručný servis.

Naším prvoradým cieľom je tieto práce vykonávať k maximálnej spokojnosti svojich zákazníkov.

Poskytovať kvalitné služby vo všetkých činnostiach a aj preto sme zaviedli systém managementu v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tento systém tvorí nedeliteľnú súčasť riadenia našej spoločnosti. 

Sme špecialisti na:

  • modernizáciu a výstavbu verejného osvetlenia
  • elektroinštalácie
  • elektromontážne rozvody
  • elektronické riadenie cestnej dopravy
  • slaboprúdové rozvody

 

Stratégiou spoločnosti MONDEX-electric,s.r.o. je trvalé zlepšovanie procesov spoločnosti,riadiť sa stanovenými postupmi a pravidlami, ktoré robia našu prácu efektívnou.

 
TopList CZIN.eu Evropsky katalog TOPlist