Naše služby

Našou ponukou oslovujeme mestá a obce, stavebné firmy a montážne firmy, projektantov a architektov, investorov – užívateľov inteligentných budov, rozsiahlych priemyselných komplexov, správcov komunikácií a diaľnic a v neposlednom rade štátnu správu, ale aj koncových užívateľov.

OSVETLENIE

- verejné osvetlenie miest a obcí
- osvetlenie interiérov a exteriérov
- iluminácia budov, kostolov a kultúrnych pamiatok
- inteligentné osvetlenie
- úsporné opatrenia

SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

- vonkajšie kábelové vedenia a siete
- elektroinštalácie
- prípojky NN, vzdušné a káblové
- bleskozvody

O nás

Poskytovať kvalitné služby vo všetkých činnostiach a aj preto
sme zaviedli systém managementu v oblasti kvality, životného
prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tento
systém tvorí nedeliteľnú súčasťriadenia našej spoločnosti.

Sme špecialisti na:
– modernizáciu a výstavbu verejného osvetlenia
– elektroinštalácie
– elektromontážne rozvody
– elektronické riadenie cestnej dopravy
– slaboprúdové rozvody

Stratégiou spoločnosti MONDEX-electric,s.r.o. je trvalé
zlepšovanie procesov spoločnosti,riadiť sa stanovenými
postupmi a pravidlami, ktoré robia našu prácu efektívnou.

Blog

Naše články

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa nám ozvať.

Adresa

MONDEX-electric, s.r.o.
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystica
Slovensko

Kontaktujte nás

Sekretariát
048/20 28 948
048/41 45 215
info@mondex-electric.sk

Objednávky/ponuky
obchod@mondex-electric.sk

Vedenie
Martin Svitač
0907 598 672
svitac@mondex-electric.sk

Rastislav Čief
0917 404 102
cief@mondex-electric.sk

Napíšte nám správu