Naše služby

Našou ponukou oslovujeme mestá a obce, stavebné firmy a montážne firmy, projektantov a architektov, investorov – užívateľov inteligentných budov, rozsiahlych priemyselných komplexov, správcov komunikácií a diaľnic a v neposlednom rade štátnu správu, ale aj koncových užívateľov.

OSVETLENIE

- verejné osvetlenie miest a obcí
- osvetlenie interiérov a exteriérov
- iluminácia budov, kostolov a kultúrnych pamiatok
- inteligentné osvetlenie
- úsporné opatrenia

SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

- vonkajšie kábelové vedenia a siete
- elektroinštalácie
- prípojky NN, vzdušné a káblové
- bleskozvody

O nás

Poskytovať kvalitné služby vo všetkých činnostiach a aj preto
sme zaviedli systém managementu v oblasti kvality, životného
prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tento
systém tvorí nedeliteľnú súčasťriadenia našej spoločnosti.

Sme špecialisti na:
– modernizáciu a výstavbu verejného osvetlenia
– elektroinštalácie
– elektromontážne rozvody
– elektronické riadenie cestnej dopravy
– slaboprúdové rozvody

Stratégiou spoločnosti MONDEX-ENERGO,s.r.o. je trvalé
zlepšovanie procesov spoločnosti,riadiť sa stanovenými
postupmi a pravidlami, ktoré robia našu prácu efektívnou.

Blog

Naše články

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa nám ozvať.

Adresa

MONDEX-electric, s.r.o. Jegorovova 37 974 01 Banská Bystica Slovensko

Kontaktujte nás

Sekretariát 048/20 28 948 048/41 45 215 info@mondex-electric.sk Objednávky/ponuky obchod@mondex-electric.sk Vedenie Martin Svitač 0907 598 672 svitac@mondex-electric.sk Rastislav Čief 0917 404 102 cief@mondex-electric.sk